Anders Ericsson – Peak
Anders Ericsson - Peak / kirjablogi & kirja-arvostelu

Anders Ericsson – Peak

Peak on kirja jota voi lämpimästi suositella kaikille oppimisesta sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Jotkut saattavat muistaa uutisjutun oppimisen 10,000 tunnista. Tarkemmin siitä että 10,000 tunnin harjoittelusta kenestä vain voi tulla ammattilainen missä lajissa tahansa. Tämä kaveri on siis se joka kyseisen tutkimuksen teki. Kirjassaan Ericsson nostaa esille että asiahan ei näin ole mutta lähtökohtaisesti kirjan ideana on kuitenkin se että kenestä tahansa voi tulla ammattilainen melkein missä tahansa lajissa tai ammatissa harjoittelemalla. Kirjassa tuodaan esille tehokkaimmalle harjoittelulle oma terminsä joka on ”deliberate practice”. Se on tavoitteellista, kontrolloitua ja ohjattua harjoittelua kohti haluttua maalia ja päämäärää.

Kirja pohjautuu täysin tutkittuun tietoon. Anders Ericsson on itse pyhittänyt oman uransa oman potentiaalin luomisen tutkimiseen ja se onkin kirjan peruslähtökohta. Jokainen meistä luo oman potentiaalinsa eikä varsinaista kattoa ole olemassa. Kirja itsessään poikkeaa kuitenkin perinteisestä tieteellisestä kirjallisuudesta siinä mielessä että se on täynnä tarinoita. Nämä tarinat saavat kirjan puolestaan toimimaan sutjakkana luettavana. Tiesittekö esimerkiksi että jokainen alle 6-vuotias lapsi voi kehittää itselleen absoluuttisen sävelkorvan? Tai että jokainen meistä voi kehittää lähimuistiaan siten että he muistavat 100 heille satunnaisesti sekunnin välein sanottua numeroa ja pystyvät ne toistamaan samassa järjestyksessä takaisin. Kaikki tämä on mahdollista. Ihmisaivot ja -keho ovat uskomaton mukautuvaisia työkaluja. 

Jos siis olet joskus haaveillut alkaa golf-ammattilaiseksi, timanttiseksi ukuleleen soittajaksi tai kehittää omia myynti- tai johtamisguruksi voi tämä kirja antaa sinulle aivan uusia näkökulmia siihen miten maaliin päästä. Parasta on että tällä tavalla voit kehittää ihan vain vaikka omia kirjoitus- ja lukutaitojasi.

Kirja tarjosi useita kolahduksia, jotka kokeilen tiivistää muutamaan tärkeimpään.

KOLAHDUKSET:

Mielen mallit:

Ensimmäinen kolahdus sen takia että koko kirjan oppimisen pohjana on mielen mallit. Yksinkertaisimmillaan mielen mallilla tarkoitetaan sitä esimerkiksi kun joku sanoo että pitäisi ostaa koira niin jokaisella meillä on mielikuva siitä mikä ja minkälainen on koira. Tai jos joku sanoo että olipa mukava myyjä tai mukava kauppa niin jokaisella meillä on oma mielikuva siitä minkälainen on hyvä myyjä tai viihtyisä kauppa. Mielen mallit ovat siis mielikuvia päässämme ja ne toimivat oppimisen pohjana. 

Osa oppimisesta, varsinkin se syvin taso, pohjautuukin siihen että me kehitämme omia mielen mallejamme. Ensimmäisenä tulisi määritellä mittarit mikä tekee alan parhaasta parhaan. Vieläpä objektiivisesti mitattuna, joka voi olla tosissaan haastavaa. Kuka on paras opettaja tai kuka on paras johtaja ja ennen kaikkea mikä tekee parhaasta opettajasta tai johtajasta parhaan? Toisekseen millä mittarilla voidaan mitata parasta myyjää, valmentajaa, controlleria, opettajaa tms. Tämä mittaristo on kuitenkin tärkeä määrittää koska ne toimivat pohjana mitattaessa omaa edistystä. Tämän jälkeen tavoitteena olisi omaksua edellä mainittujen ”menttorien” tai alansa parhaiden mielen mallit. Läheskään aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja tällöin on pitää pystyä itse määrätietoisesti päättää miten omia mielen mallejansa lähtee kehittämään eli juuri se oman mittariston rakentaminen seurantaa varten.

Lyhyesti. Tunnista alan parhaat, mieti mittaristo, tunnista mielen mallit.

Deliberate practice:

Koko kirjan pohja, joten myös luontaisesti suurin kolahdus. Mielen mallit ovat avain asemassa deliberate harjoittelussa. Deliberate harjoittelu on siis tapa harjoitella suunnitelmallisesti. Kaikki lähtee siitä että etsitään objektiivisesti mitattuna alan paras tekijä ja katsotaan miten hän toimii ja selvitetään minkälaisia mielen malleja hän toiminnassaan käyttää. Tämän jälkeen luodaan suunnitelma millä tavalla lähdetään kehittämään itseänsä, mitkä ovat askeleet jotka pitää kulkea ja miten kehittymistä mitataan. Ytimenä koko deliberate harjoittelussa on siis se että harjoittelu on suunnitelmallista ja se etenee loogisesti eteenpäin. Toisaalta yksi tärkeimmistä asioista itse harjoittelua tehtäessä on se että ollaan läsnä harjoittelun aikana. Ollaan ajatuksen kanssa tekemässä. Mietitään mitä tehdään sekä miten tehdään ja miksi tehdään.

Toinen erittäin olennainen osa deliberate harjoittelua on omalle epämukavuus – alueelle meneminen. Tämä on se paikka missä todellista kehitystä tapahtuu. Myös palautteen saamisen tärkeyttä ei voi koskaan alleviivata tarpeeksi. Monesti on haastavaa itse tunnistaa oman suorituksen heikot kohdat ja tämän takia hyvä valmentaja on erittäin tärkeä osa harjoittelua. Hän pystyy tekemään askelmerkit ja toisaalta antamaan palautetta tekemisestä. Liike-elämän puolella tämä valmentaja voi olla myös mentori tai toisaalta myös kolleegat. Kunhan saa reilua palautetta niin hyvistä asioista kuin kehitettävistä. Oppiminen vaatii aikaa ja vaadittu aika on aina yksilöllinen.

Simulaation voima:

Yksi iso osa deliberate harjoittelua ja asia joka itseeni myös kolahti on harjoittelut. Tällä tarkoitetaan sitä että simuloidaan tapahtuvaa, joko erilaisten simulaattoreiden avulla tai sitten ihan oikealla simuloinnilla. Yhtenä esimerkkinä miten liike-elämässä deliberate harjoittelua on käytetty ovat esimerkiksi myyntitapaamiset. Yhdessä yrityksessä jokainen alueensa myyntipäällikkö kerääntyi kerran kuukaudessa kasaan ja tekivät myyntipitsaukset toisillensa. Muut myyntipäälliköt kirjasivat muistiinpanoja ylös ja antoivat lopussa suoran palautteen jonka perusteella myyntipäällikkö omaa myyntipitsausta kehitti eteenpäin. Näin mentiin lävitse jokainen myyntipäällikkö kerrallaan. Näin saatiin turvallisessa ympäristössä hiottua oma myyntipitsaus ja esitys huippuunsa, jonka jälkeen vasta asiakkaan tykö lähdettiin. Tästä nousee esille se palautteen saamisen tärkeys itsensä kehittämisessä. Simulaatiot ovat erittäin tärkeitä ja monilla aloilla ei ole varaa epäonnistua itse tilanteessa, kuten esimerkiksi jos olet lentäjä tai kirurgi. Simulaatioita voisi käyttää entistä enemmän myös aloilla joissa simulaatiot eivät ole vielä käytössä. Esimerkiksi liike-elämä voisi hyödyntää simulaatioita entistä enemmän. Sama pätee myös opetukseen ja opiskeluun. 

Simuloi aina kun mahdollista.

Kehität itse oman potentiaalisi:

Ihminen itse kehittää oman potentiaalisinsa. Kirja lähtee lähtökohdasta että ei ole olemassa luonnon lahjakkuuksia vaan kaikilla on mahdollisuus kehittää itsestään ammattilainen. Työtä se vaatii ja monesti fysiologiset piirteet voivat hidastaa tai olla esteenä parhaaksi pääsemisessä mutta lähtökohtaisesti ihminen luo itse oman potentiaalinsa. Ei ole olemassa jotain kattoa minkä jälkeen ei voi kehittyä. Esimerkkinä kirjassa on matematiikka joka monesti stereotypisesti on enemmän miesten laji. Tämä ei ole missään tapauksessa totta vaan suuri syy tähän on siinä että tämä stereotypia viestitään tytöille jo nuorena ja se hyväksytään faktana. Tai toinen on että ”ei minulla ole kielipäätä” jälleen kerran joillekin on helpompi oppia uusia kieliä mutta kaikilla on yhtälainen mahdollisuus oppia puhumaan useita eri kieliä. Suuri vaikutus tässä on nimenomaan aiemmin mainituilla mielen malleilla. Eli ”oikealla” tavalla oppia. Toisaalta myöskään älykkyysosamäärä ei vaikuta oppimiseen kuin alussa. Korkean älykkyysosamäärän omaavilla ihmisillä on helpompi aluksi oppia mutta määrätietoinen ja suunnitelmallinen harjoittelu oikeasti määrittää lopputuloksen. 

THE BLOGI:

Loppuun vielä muutamat pointit jotka tulisi pitää mielessään kun lähtee tavoitettaan kohti:

1) Mene epämukavuusalueelle

2) Katso että harjoittelu on tavoitteellista ja merkityksellistä

3) Löydä itsellesi motivaatiotekijät. Mitkä asiat motivoivat sinua?

4) Ole valmis tekemään töitä tavoitteen eteen

5) Tarkkaile kehitystäsi aktiivisesti valituilla mittareilla

6) Positiivisen palautteen tärkeys ulkopuolelta

7) Tee harjoitus uudestaan, uudestaan ja uudestaan -> Analysoi -> Korjaa -> Tee uudestaan

8) Etsi itselle hyvä valmentaja

Kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen kirja. Kirjan lukemisen jälkeen tuntuu että eihän mikään ole loppulta mahdotonta (tai no melkein ei mikään). Esimerkiksi jos miettii tämän blogin ja vlogin kannalta paras tapa kehittää tätä eteenpäin on katsoa alansa parhaita blogeja ja vlogeja, ottaa niistä oppia, saada palautetta omasta ja puskea määrätietoisesti eteenpäin. Se itsessään on myös aika makea tunne kun tunnistaa että mikään ei ole mahdotonta. 

ARVOSANA 4,5/5

Vastaa

Close Menu