You are currently viewing Shawn Anchor – Big Potential
Shawn Anchor - Big Potential / kirjablogi & kirja-arvostelu

Shawn Anchor – Big Potential

Kuulin kollegoiltani paljon kehuja Shawn Anchorin Big Potential kirjasta, joten päätin sen kesäloman aikana lukaista lävitse ja katsoa miten se kolahtaa. Big Potential perustuu tutkittuun tietoon, niin Anchorin omiin kuin muiden tutkimuksiin. Nimensä mukaisesti kertoo siitä, kuinka ihminen pystyy saavuttamaan oman potentiaalinsa. Potentiaali jaetaan kirjassa pieneen ja suureen potentiaaliin. Pieni potentiaali on sen minkä yksilö voi yksin saavuttaa, kun taas suuri potentiaali on potentiaali minkä yksilö voi saavuttaa muiden ympärillä olevien ihmisten avulla. Tämä on oikeastaan kirjan ydin asia. Suuren potentiaalin voi saavuttaa vain muiden ihmisten kanssa. Tiimivalmentajalle ja vahvasti tiimeihin uskovalle ihmiselle erinomainen startti siis.

Kirjassa käydään läpi eri tutkimuksia, joissa Anchor itse on ollut mukana ja hän nostaa esille myös monia muita tutkimuksia, jotka tukevat hänen hypoteesiaan suuresta potentiaalista sekä sen saavuttamisesta. Hänen mukaansa suuret innovaatio sekä taideteokset ovat syntyneet muiden ihmisten ympäröiminä.

”Näinä vaikeina ja tummina aikoina emme tarvitse yksinäistä valoa tuikkimassa pimeässä vaan meidän tarvitsee loistaa kirkkaammin yhdessä.”

Kirja on kuitenkin hyvin käytännönläheinen ja siinä tuodaan esille useita eri strategioita, miten yksilö voi luoda ympäristön missä ihmiset hänen ympärillään, sekä sitä myöten hän itse menestyy. Kirjassa esitetään miten positiivisuudella sekä positiivisella, mutta rehellisellä, palautteella luodaan hyvän kierre. Toisaalta siitä miten ihmiset koko ekosysteemissä saadaan ottamaan vastuuta ja omistajuus asioista. Kirjassa tuodaan esille myös se miten oman työnsä merkityksellisyyden kokeminen sekä selkeä tulevaisuuden visualisointi auttavat parantamaan työn tuottavuutta mutta ennen kaikkea Anchor antaa kirjassaan vinkkejä miten konkreettisesti näitä asioita pystytään tekemään.

Jos haluat kehittää omaa ymmärrystäsi tiimityöstä sekä oman ja ympäröivien ihmisten tulosten kasvattamisesta on tämä erinomainen opus luettavaksi. Kirja ei omalla listallani ihan TOP 5 kirjaksi mene, johtuen ehkä siitä, että se ei tuo mukanaan mitään mullistavia ideoita mutta vahvistaa kuitenkin olemassa olevia mielikuvia ja antaa mukanaan paljon tutkimuksia tukemaan tiimityön etuja.

POTENTIAALI
 

Kuten alussa mainitsin yhtenä kirjan avain asioista ja samalla avainkolahduksista on potentiaali sekä erityisesti potentiaalin kaksi eri muotoa. Kirjassa potentiaali jaetaan pieneen ja isoon potentiaaliin. Pieni potentiaali saavutetaan yksin ja iso muiden kanssa. Kirjassa tuodaan tämän tueksi muun muassa Googlen tekemä tutkimus missä tutkittiin mitkä ominaisuudet tekevät ihmisestä menestyvän tulevaisuudessa. Googlen yllätykseksi mikään yksittäinen ominaisuus ei itsessään korreloi vahvasti menestykseen vaan ympärillä olevat ihmiset ovat avain menestymiseen. Anchor sai samankaltaisia tuloksia myös omassa tutkimuksessaan, jonka hän Harvardissa opiskeluaikanaan teki.   Anchorin tutkimuksen mukaan parhaiten menestyivät sosiaalisesti aktiiviset ihmiset. Nämä kaksi tutkimusta loivat pohjan Big Potential kirjalle. Yksilönä on mahdollisuus saavuttaa potentiaali tiettyyn rajaan saakka mutta ison potentiaalin saavuttamiseksi tarvitaan ympärille muita ihmisiä.

” Seek out positive people who inspires us to be better.”

Kirjassa puhutaan siitä kuinka paras johtaja saa ympärillään olevat ihmiset tuikkimaan taivaalla tähtien tavalla. Tähtitaivas vertauskuva on ollut tänä keväänä esillä myös esimerkiksi Järvenpään Citymarketin kauppias Markku Hautalan Kauppalehden haastattelussa, jossa hän sanoo muun muassa ”En itse halua olla tähti. Koen luontaisena itselleni olla avaruus, jossa muut tähdet saavat loistaa.” Samankaltainen idea löytyy jo Jim Collinsin Hyvästä Paras – kirjasta, jossa hän kuvaa viidennen tason johtajia juuri tämän kaltaisina ihmisinä, jotka antavat muiden loistaa itseään kirkkaammin. Tämä sama löytyy myös valmentavan johtajuuden ytimestä, jossa johtajan tehtävänä on itseasiassa auttaa ja tukea alaisiaan saavuttamaan uusia ulottuvuuksia ja loistamaan kirkkaammin.

Se miten Big Potential – kirja tästä eroaa on siten että se keskittyy myös tiimeihin sekä niiden keskinäiseen dynamiikkaan. Siihen kuinka iso merkitys tiimin jäsenillä on saada muut tiimin jäsenet loistamaan kirkkaammin. Tiimin jäsenet ottavat vastuun siitä, että heidän vieressään oleva työkaveri loistaa kirkkaammin ja tämä saa puolestaan heidät ja tiimin loistamaan myös kirkkaammin. Kirjassa käytetään tästä termiä positiivisuuden spiraali, jossa annettu hyvä tuo mukanaan uutta hyvää.

TIIMIPALKITSEMINEN


Yrityksissä ollaan menossa myös kohti Anchorin esittämää tiiminäkökulmaa entistä vahvemmin. Yhä useammin palkinnon menestyksestä saa tiimi eivätkä yksilöt. Yrityksessä menestytään kuitenkin koko yrityksenä ei yksilöinä. Tässä tuleekin kysymys sitten siitä, että mikä on yksilön kontribuutio tiimille ja miten sen ympärille voi rakentaa mittarit joilla myös yksilöt pystyvät jollakin tavalla näkemään, miten he voisivat antaa entistä enemmän tiimille. Toisaalta keskinäinen kilpailu yrityksessä ei kuitenkaan ole huono asia niin kauan kun kilpailu on tervettä. Kirjassa nostetaan esimerkiksi Harvardin tutkimus osakeanalyytikoista, jotka olivat erittäin menestyneitä.  Kun he nämä analyytikot vaihtoivat yritystä tai tiimiä 46% heistä tulos romahti ja yksikään ei päässyt samalla tasolle kuin ennen vaihtoa. Osakeanalyysien supertähdet romahtivat ilman ympärillä olevaa joukkuetta, joka heille menestymisen mahdollisti.

“Action is not driven by the past but pulled by the future”

Kun palkitaan tiimejä eikä yksilöitä myös tietoa jaetaan keskenään enemmän. Ei ole oman edun mukaista enää piilotella tietoa muilta tiimissä olevilta vaan jakamalla tietoa koko tiimi menestyy. Yksilökeskeisissä yrityksissä ei omia kikkoja tai ideoita ei haluta jakaa koska muiden pelätään hyötyvän niistä ja saavuttavan jollakin tavalla paremman statuksen yrityksessä. Auttamatta tästä tulee mieleen Simon Sinekin Leaders Eat Last – kirjan Post-It esimerkki sekä hänen yksi avainteeseistä, jossa hän painottaa johtajia luomaan kulttuurin jossa tiimi on tärkeämpi kuin yksilö.

POSITIIVISUUS

Anchor tarjoaa kirjassaan strategioita miten voit löytää oman ison potentiaalin. Kirjassa on paljon konkreettisia esimerkkejä eri kohdista ja tutkittua tietoa takana perustelemaan kirjan väitteitä. Pohjana kaikelle toimii kuitenkin ehkä jokaisessa self help – kirjassa oleva teesi siitä että ympäröi itsesi positiivisilla ihmisillä ja vältä negatiivisia ihmisiä omassa ekosysteemissäsi. Toki hänellä pohjalla toimii paljon eri tutkimuksia, siitä kuinka suuri vaikutus molemmille on sinuun ja ekosysteemisi.

Strategiat oman ison potentiaalin löytämiseen ovat seuraavat:

  1. Ollaksesi tähti sinun pitää ympäröidä itsesi tähdillä
  2. Laajenna ekosysteemin vastuuta ja valtaa siten että jokainen voi vaikuttaa/johtaa omalta paikaltaan.
  3. Auta muita kasvattamaan omaa potentiaaliaan
  4. Suojaudu negatiivisilta vaikutteilta
  5. Ylläpidä saavutettua potentiaalia.

”Positiiviset ja sitoutuneet työntekijät tekevät 60% vähemmän virheitä, 49% vähemmän vahinkoja ja heillä on 67% vähemmän poissaoloja töistä”

Kirjassa kuvataan tarkemmin, miten näitä eri strategioita pystyy hyödyntämään. Ei sieltä graalinmaljaa löydy mutta käytännön työkaluja mitä voi testata. Lyhykäisyydessään ehkä itselle parhaiten mieleen jäi se, että muistaa kehua, rehellisesti, ympärillä olevia ihmisiä ja olemaan avoin omista haasteistaan. Ehkä yksi yllättävä nyanssi mikä kirjasta nousi esille, ja joka omaan mieleeni jäi, oli se miten kehuessa ei saisi verrata muihin. Esimerkiksi sanomalla että ”Olit päivän paras puhuja tai että olet tämän koulun paras opettaja tai että olet yrityksen paras esimies.” vaan kehut tulisivat olla mieluummin että ”Olet huippu puhuja tai että olet hyvä opettaja tai olet erinomainen esimies”.

Kirjassa puhutaan tosiaan tähtijärjestelmästä ja tähtitaivaasta sekä siitä, miten menestyäkseen, ja oikeastaan ylipäätänsä ollakseen onnellisia, ihmiset tarvitsevat ihmisiä ympärilleen. Anchor on itse kärsinyt masennuksesta ja hän avautuu asiasta avoimesti kirjassaan ja hän painottaa miten ihmisten tulisi kertoa omista haasteistaan ja ongelmistaan läheisille ihmisille. Toisaalta toimiakseen suhteen tulee olla molemmin puolinen eli muista myös itse kuunnella läheisesi haasteista ja ongelmista. Anchorin mukaan yksinäisellä tähdellä ongelmina on yksinäisyys, merkityksettömyys sekä loppuun palaminen. Tämän takia yksinäiset tähdet häviävät. Menestyäkseen tähti tarvitseekin ympärilleen positiivisia vaikuttajia, jotka mahdollistavat supertähdeksi nousemisen. Pystymmekö siis ympäröimään itsemme ihmisillä, joiden kaltaisiamme itse haluaisimme olla ja jotka antavat meille superpallon tapaisen pompun ylöspäin sen sijaan että ne polkisivat meitä alaspäin.

Nämä ovat näitä itsestäänselvyyksiä elämässä mutta, jotka vaan kerta toisensa jälkeen mieleen aina muistuvat, kun näihin eri kirjoissa törmää. Omat ystävät voi valita. Haastavampaa on sitten oman perheen tai omien työkavereiden kanssa. Työpaikkaa voi onneksi aina vaihtaa mutta mitä jos tykkää työstään mutta se yksi tai muutama skeptinen ja kyyninen työkaveri imevät voimat kaikista uusista ideoista?  Anchorilla on tarjota tähän useita eri ratkaisuja, joista yhtenä on esimerkiksi se että positiivisuus luo ympärilleen positiivisuuden kierteen eli se että itse jaksaa olla positiivinen voi usein tartuttaa myös työkavereita tähän kierteeseen ja mitä enemmän heitä on sitä vaikeampi sitä on vastaan taistella. Toisaalta nostaa Anchor kirjassaan esille myös en että joskus ainoa mahdollisuus mennä eteenpäin on hyväksyä tosi asia että itse ei voi kaikkeen vaikuttaa vaan yksinkertaisesti vaihtaa työpaikkaa.

Mikä motivoi kuuntelemaan on se, kun joku motivoi sinua oppimaan ja saa sinut ymmärtämään oman potentiaalin saavuttamisen. Etsi ympärillesi positiivisia ihmisiä, jotka inspiroivat sinua tulemaan paremmaksi sekä ihmisillä minkälaiseksi itse haluaisit tulla, joita katsot ylöspäin ja ihailet. Ympäristö tekee myös kaltaisekseen. Ei pelkästään ihmiset kenen kanssa aikaa vietät vapaa-ajalla ja töissä vaan myös kotisi, asuinympäristösi sekä kirjat mitä luet ja sarjat mitä katsot. Kaikki ympärillä oleva vaikuttaa sinun mielentilaasi alitajuisesti.

PILARS, BRIDGES & EXTENDERS

Anchor nostaa kirjassaan esille Harvardin tutkimuksen tiimityöstä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että kun tiimissä oli kaksi täysin erilaista tyyppiä, saivat he aikaan paljon luovempia ja parempia ratkaisuja haasteisiin.  Tutkimuksen mukaan, kun tiimissä on kaksi tai useampia kognitiivisesti eri tavalla ajattelevaa ihmistä pakottaa se tiimin menemään epämukavuusalueelle ajattelussa sekä näkemään asioita uusista näkökulmista ja etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja ideoita haasteisiin ja ongelmiin.

Osittain tähän liittyvät pilarit, sillat ja laajentajat (käytän tässä blogissa suosiolla englanninkielisiä nimiä näille). Nämä ovat kolme ihmistyyppiä, joita Anchorin mukaan jokainen meistä elämässään tarvitsee.

Pilars, ovat ihmisiä jotka auttavat sinua, kun sinulla on elämässä haastava paikka. He ovat ihmisiä, jotka eivät pelkästään puske sinua elämässä eteenpäin vaan ovat paikalla silloin kun tarvitset tukea.

Bridges, ovat ihmisiä jotka vievät sinua siltojen tavalla uusiin ekosysteemeihin. Eli ihmisten pariin, joiden parissa et yleensä aikaa vietä. He voivat esitellä sinut ja yrityksesi esimerkiksi sijoittajille tai pääset heidän mukanaan pesäpalloporukkaan. Toisaalta sillat voivat olla myös organisaation sisällä.

Extenders, ovat ihmisiä jotka työntävät sinut pois omalta mukavuusalueelta. He ovat positiivisia vaikuttajia. Yleensä heidän osaaminen, kompetenssi ja luonne voi olla täysin erilainen kuin itselläsi. Heidän avulla pääset kehittämään itseäsi.

”Yleensä otetaan yhteyttä, kun tarvitaan jotakin. Menestyneimpien johtajien piirre on kuitenkin se, että he ottavat yhteyttä omiin verkostoihin silloin kun heillä on jotakin tarjottavana”

MUUTOKSEN OMISTAJUUS JA VISUALISOINTI

Anchor nostaa kirjassaan esille, kuinka ihmisten auttaminen ymmärtämään miksi kannattaa muuttua ja näkemään miksi heidän tulisi muuttua. Mitä muutos tuo mukanaan omaan työhän tai omaan arkeen. Minkä takia muututaan? Kirjassa nostetaan esimerkiksi myynnin parissa työskentelevä ihminen, jonka haluttaisiin perehdyttävän paremmin nuoria myynnin tekijöitä yritykseen. Myyntimiesten, ja –naisten, tavoitteena on yleensä saavuttaa asetetut maalit ja sitä kautta saada tuloja. Jotta he perehdyttäisivät paremmin nuoria myynnin tekijöitä, heille pitäisi esitellä miten paljon käytetty aika nuoren myyntitiimin kanssa on suoraan suhteessa myyntiin suoraan. Ideana kirjassa tässä on se, että näkemällä lopputuloksen ottavat ihmiset yleensä omistajuuden muutoksesta. Tee myös tulokset näkyviksi. Näytä mitä on tehty ja mitä on tapahtunut. Muistuta ihmisiä projekteista mitkä ovat tällä hetkellä menossa ja siitä mitä niissä tapahtuu.  Muutoksen voi myös aina aloittaa yhdestä joukosta ja laajentaa sitä tulosten myötä eteenpäin. Tämän avulla pystytään nopeuttamaan muutosta ja toisaalta hyvät tulokset ajavat myös muutosta sisäisesti muihin yksiköihin yrityksessä.

Muutokseen ja siinä onnistumiseen liittyy myös vahvasti visualisointi. Visualisoinnilla tarkoitetaan suorituksen tai toimenpiteen visualisointia mutta toisaalta myös sitä miltä näyttää suorituksen tai toimenpiteen jälkeen. Minkälaista elämä on silloin tai miltä oma työnkuva esimerkiksi silloin näyttää. Tätä käytetään paljon urheilussa mutta visualisoinnin ja simulaation voima tukee kaikkea oppimista. Samoja asioita nousi myös esimerkiksi Anders Ericssonin Peak – kirjassa. Anchorin kirjassa nostettiin esimerkkinä tutkimus, joka kuulosti aika uskomattomalta. Tutkimuksessa ihmiset jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä treenasi salilla ja toinen ryhmä visualisoi salitreeniä saman ajan. Salilla käyneiden lihasmassa kasvoi kolmen kuukauden aikana 33% mutta se mikä yllätti oli se, että visualisointiin keskittyneellä porukalla lihasmassa oli kasvanut 13%. Anchorin mukaan paras tapa kuvata omaa visiota ja tulevaisuutta on kirjoittaa siitä ja palata kirjoitukseen säännöllisin väliajoin ja ehkä myös päivittää omaa visiotaan. Samankaltaisia työkaluja käytetään myös tiimioppimisessa, esimerkiksi oppimissopimus joka on erittäin merkityksellinen työkalu sekä tiimin luottamuksen rakentamisessa kuin myös oman kehityksen seurannan kannalta.

YHTEENVETO

Pienistä puroista syntyy iso virta. Kirjaa kuunnellessa ei ollut yhtään semmoista yhtä isoa juttua mikä olisi kolahtanut ja jota olisi jäänyt miettimään. Silti vähän väliä tuli pieniä asioita kirjoitettua ylös. Näistä pienistä asioista oikeastaan tämä koko kirjablogi lopulta syntyi. Mitään suurta tai mullistavaa ei minusta tässä kirjassa itsessään ollut. Ydin kirjassa on se, että saavuttaakseen suuren potentiaalin on ihmisten saatava ympärilleen ryhmä ihmisiä, joiden kanssa sen voi saavuttaa. Kirja pohjautuu moniin tutkimuksiin ja tutkittuun tietoon. Yhtenä vahvana tutkimuspohjana on Anchorin aiemmat tutkimukset menestymisestä, onnellisuudesta ja positiivisuudesta.

Ristiriitaisia tunteita, ehkä odotin kirjalta liikoja. Se ei pottia räjäyttänyt mutta en siihen pettynytkään. Kirja johon voi varmasti palata myöhemmin ja tilasin vielä itselleni painetun version, joka helpottaa erityisesti tutkimuksiin palaamista.

ARVOSANA 4/5

Vastaa